Vi är stolta över att kunna bjuda in till vår unika verksamhet, som bedrivs i det gamla stationshuset i Hällekis.

Järnvägsstationen byggdes 1899 i samband med utvecklingen av industrin. För att tillgodose behovet av godstransporter från stenindustrin, krävdes en vidgad infrastruktur så att produkterna kunde levereras snabbt. 1912 gjordes en om/tillbyggnad av Stationshuset.

Från mitten av seklet bodde här stinsen Svensson och skötte allt med gods- och persontrafik, sålde biljetter inne på expeditionen och vinkade av tåg på perrongen. När stinsen flyttade ut, flyttade Postverket in med postkontor, som fanns kvar fram till 80-talet.

1987 köpte Ylva Lindström Stationshuset på auktion av SJ. Det har alltsedan dess använts till Tryckvåg Textils tryckeri-verksamhet. Här har vi enligt silkscreen-metoden, tryckt ekologiska tröjor av alla de slag och andra textilprodukter i 1000-tal, oftast till miljömedvetna organisationer och företag runt om i hela Sverige.  Butiken med ekologiska och rättvist tillverkade kläder har under många år lockat medvetna kunder långväga ifrån. Postorderhandeln via nätet, har också varit – och är – ett uppskattat alternativ.

 

Juni 2010 utsåg UNESCO Sveriges andra biosfärområde “Vänerskärgården med Kinnekulle” . Stationshuset Hällekis är en av tre portaler till biosfärområdet. De två andra är Mariestads järnvägsstation och Lidköpings resecentrum. Vårt företag ingår i ett ekoturismnätverk  där vi samarbetar och utvecklar naturnära och hållbar turism i biosfärområdet, för att möta den medvetne turistens behov och förväntningar.

Vi på Naturligtvis är utbildade biosfärambassadörer.