Gröna tråden

Den gröna tråden löper igenom hela vår verksamhet. Vi hittar ständigt nya beröringspunkter mellan de olika delarna i vår verksamhet.