Miljöplan

 

Om oss:

NATURLIGTVIS – Stationshuset Hällekis är ett litet företag med stora visioner, där hjärna, hjärta och själ finns med. Vi gör medvetna val inom allt i vår verksamhet och att ha och också visa upp vår miljöplan, är en del av dessa medvetna val. Vi samverkar också i ett nätverk för hållbar turism inom Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Ett aktivt miljöarbete, att tänka globalt, att tänka socialt, att bevara vårt områdes unika natur och kulturvärden, samt att gynna den lokala ekonomin (landsbygdsutveckling) ser vi som viktiga delar för en hållbar utveckling för vårt företag.

Välkommen att ta del av de medvetna val som vi inom NATURLIGTVIS – Stationshuset Hällekis gör för ett hållbart företagande och ekoturism här på Kinnekulle.

Att allt vi erbjuder i vår butik/webbutik är noga utvalt ur en ekologisk och social hållbarhetssynpunkt, är för oss en självklarhet.

 

1. Resan till och inom vårt område

Smidigare kan det inte bli när du reser med tåg till oss! Kinnekullebanans hållplats och även en av informationsportalerna för områdets Ekoturism finns alldeles utanför  Naturligtvis – Stationshuset Hällekis. Busshållplats finns också här.

Det går även att komma till oss båtvägen! Hamnen ligger på några hundra meters avstånd.

På turistsidan www.kinnekulle.se står det hur man tar sig från olika hållplatser till oss. Vi har också informationen på vår egen hemsida www.naturligtvishallekis.se hur man kan resa kollektivt till oss.

Fler sätt att ta sig fram på inom området är via vandringsleder, cykel, kanot och ridning. Vi har informationsmaterial om detta i vår verksamhet i form av kartor och broschyrer.

 

2. Energi

Belysningen i stationshuset är försedd med lågenergilampor och vi köper miljövänlig el. Vi använder oss av jordvärme i vår uppvärmning.  Dessutom månar vi om bra energier i luften inomhus och använder oss av miljövänliga och hälsosamma ljus av vegetabiliska vaxer eller stearin, inga förorenande paraffinljus!

 

3. Vatten och avlopp 

Vi är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Snålspolande toaletter där kunderna använder oblekt återvunnet toapapper och ekologisk tvål vid sitt besök Vid maskintvätt av kläder använder vi en miljöanpassad tvättboll i stället för tvättmedel, vilket medför inga eller minimalt med förorenat vattenutsläpp.

 

4. Avfall

Allt avfall källsorteras eller komposteras. Miljöfarligt avfall lämnas till sopstation/återvinningsstation.

 

5. Förbrukningsartiklar och råvaror

Vi använder oss av miljömärkta förbrukningsartiklar. Merparten av våra råvaror/produkter är miljömärkta, ekologiska och rättvist tillverkade. I marknadsföringssyfte använder vi miljömärkt papper. Vi erbjuder våra kunder papperspåsar eller returkassar och undviker onödiga förpackningar. I vår postorderverksamhet använder vi oss av förpackningspåsar som är tillverkade av 100% återvunnet material, samt är biologiskt nedbrytningsbara.

 

6. Lokalbefolkning och lokal ekonomi .

Med vår åretruntöppna verksamhet gynnar vi lokalbefolkningen och bidrar till landsbygdsutveckling.

Vi erbjuder en hel del lokalproducerade varor.

 

7. Natur och kultur

Vår verksamhet bedrivs i en kulturellt intressant gammal stationsbyggnad som vi varsamt renoverat. Stationshuset ligger dessutom inom ett biosfärområde vilket medför dubbel kulturupplevelse för våra besökare! Vår verksamhet bygger på grön inriktning och de produkter vi erbjuder bär på kulturarv som vi förmedlar till våra besökare. Våra kunder bidrar till att bevara kulturarvet när de besöker och handlar hos oss.

Vi tar hänsyn till vad natur och kultur tål på vårt resmål och som Biosfärambassadörer förmedlar vi information om området. Vi är lyhörda för varningssignaler från naturskyddshåll och från folk i trakten.

 

8. Organisation och personal 

Vi har en miljöplan som uppdateras årligen och vår personal har kunskap om miljöplanen. Genom att vår verksamhet har ett mycket brett miljöanpassat utbud, uppmuntrar vi till en miljömedvetenhet hos våra gäster.

Vi arbetar för att minska våra transporter inom företaget genom att förlägga inköp och hämtning av varor, så att transporterna kan samköras.

När vi skickar varor använder vi oss av transportföretagets tjänst ’miljöfrakt’.

 

9. Återbruk

Det mesta av vår inredning  är privat återbruk eller inhandlat i second hand butiker.

Vi återanvänder förpackningsmaterial.

Vi säljer bl a i vår butik – och använder själva – kläder & väskor som är tillverkade av återvunnet material.

 

 Tack för att du visat intresse för vår miljöplan!